「Alexandria」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
+pict
(Sĭng hiĕk: '''Alexandria''' sê Ăi-gĭk gì siŏh ciáh siàng-chê. Category:Ăi-gĭk Category:Siàng-chê
 
(+pict)
 
[[File:Alexandria Egypt.jpg|thumb|Alexandria]]
'''Alexandria''' sê [[Ăi-gĭk]] gì siŏh ciáh [[siàng-chê]].
 
6

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng