「Siòng-bāng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(.)
 
 
[[File:201904 Xiangban Station.jpg|thumb|Siòng-bāng câng]]
 
'''Siòng-bāng câng''' (祥坂站, sĭk-cié tĕ̤k „'''Siòng-buāng'''“) sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Dài-gĕ̤ng|Dài-gĕ̤ng-kṳ̆]] Siòng-bāng Ciĕ-lô (祥坂支路) diô-kāu gì â-dā̤. Siòng-bāng câng găk [[2019 nièng]] [[4 nguŏk 26 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng