「Ngū-lī-dìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Ngô-lī-dìng câng iè-dông gáu Ngū-lī-dìng câng
 
[[File:201904 Wuliting Station.jpg|thumb|NgôNgū-lī-dìng câng]]
 
'''NgôNgū-lī-dìng câng''' (五里亭站), hĕ̤k-ciā siā có̤ '''NgūNgô-lī-dìng câng''', sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Céng-ăng|Céng-ăng-kṳ̆]] Hók-mā-lô (福馬路) gâe̤ng Lièng-gŏng-lô (連江路) diô-kāu gì â-dā̤. NgôNgū-lī-dìng câng găk [[2019 nièng]] [[4 nguŏk 26 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng