「Dà-dìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Dà-dìng Câng gáu Dà-dìng câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng)
 
[[文件:20170624_Nameboard_of_Chating_Station.jpg|縮圖|Dà-dìng câng]]
 
'''Dà-dìng câng''' (茶亭站), sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Dài-gĕ̤ng-kṳ̆]] (鼓樓區) [[Báik-ék-chék-lô|Báik-ék-chék Dṳ̆ng-lô]] (八一七中路) gâ̤e̤ng [[Gùng-cé̤ṳng-lô]] (群眾路) diô-kāu gì â-dā̤. Dà-dìng câng găk [[2017 nièng]] [[1 nguŏk 6 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng