「Chéu-dău câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Chéu-dău Câng gáu Chéu-dău câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng)
 
{{Contains Hangce text}}
[[文件:20170101 Nameboard of Shudou Station.jpg|縮圖|Chéu-dău-câng]]
'''Chéu-dău câng''' (𣗬兜站, dê-tiék câng diē-sié siăsiā gì sê „樹兜“), sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Gū-làu-kṳ̆]] (鼓樓區) [[Huà-lìng-lô]] (華林路) gâe̤ng [[Ngô-sé-lô]] (五四路) diô-kāu gì â-dā̤. Chéu-dău câng găk [[2017 nièng]] [[1 nguŏk 6 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng