「Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
(.)
 
~
[[File:20161001 地铁福州火车南站站牌.jpg|thumb|right|Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng]]
'''Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng''' (福州火車南站站) sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏhék-bĭhchiăcṳ̆ng-diēng-câng, ī-hâiu iâ sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng|5 hô̤ siáng]] gì cṳ̆ng-diēng-câng. Ĭ găk [[Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] [[Chŏng-săng-kṳ̆]] gì guók-tiék (國鐵) [[Hók-ciŭ nàng-câng|Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng]] gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng găk [[2016 nièng]] [[5 nguŏk 18 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng