「Lò̤-háng-săng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
換蜀張圖
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Lò̤-háng-săng Câng gáu Lò̤-háng-săng câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng)
~ (換蜀張圖)
1 bĭh biĕu-chiĕng: 2017 原始碼編輯
 
{{twinLAT|羅漢山站}}
[[文件:2016100420161225 罗汉山站出入口Nameboard 3of Luohanshan Station.jpg|縮圖|Lò̤-háng-săng câng (ciòng-siáng có̤i siēu gì chók-diē-kāu)]]
 
'''Lò̤-háng-săng câng''' (羅漢山站), sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Céng-ăng|Céng-ăng-kṳ̆]] (晉安區) [[Sĭng-dáing|Sĭng-dáing-déng]] (新店鎮) Săng-báe̤k-lô (山北路) gâe̤ng Hièng-nàng-liāng-lô (玄南嶺路) gì diô-kāu biĕng-dău. Lò̤-háng-săng câng găk [[2017 nièng]] [[1 nguŏk 6 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.

Dô̤-hòng chái-dăng