「Mìng-ciō」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
受保護 "Mìng-ciō": 過度的破壞([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](chì 2020 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B2) 10:58 (UTC) kòe-kî)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](chì 2020 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B2) 10:58 (UTC) kòe-kî))
~ (Undid edits by 113.185.76.194 (talk) to last version by ErikvanB: unnecessary links or spam)
~ (受保護 "Mìng-ciō": 過度的破壞([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](chì 2020 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B2) 10:58 (UTC) kòe-kî)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](chì 2020 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B2) 10:58 (UTC) kòe-kî)))
 

Dô̤-hòng chái-dăng