Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì dù

跳至導覽 跳至搜尋

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 19 hô̤ (B2) 05:34.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).