Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék sâ̤ làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2017 nièng 9 nguŏk 11 hô̤ (B1) 01:06.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mī-guók‏‎ (323 ê siu-tēng-pún)
 2. Ĭng-guók‏‎ (284 ê siu-tēng-pún)
 3. Wikipedia‏‎ (249 ê siu-tēng-pún)
 4. Huák-guók‏‎ (241 ê siu-tēng-pún)
 5. Ó̤-ciŭ‏‎ (230 ê siu-tēng-pún)
 6. Tū-ī-gì‏‎ (221 ê siu-tēng-pún)
 7. Gĭ-dók-gáu‏‎ (213 ê siu-tēng-pún)
 8. Nĭk-buōng‏‎ (203 ê siu-tēng-pún)
 9. Ĭng-ngṳ̄‏‎ (203 ê siu-tēng-pún)
 10. Ià-sŭ‏‎ (202 ê siu-tēng-pún)
 11. Dáik-guók‏‎ (202 ê siu-tēng-pún)
 12. Dâi-hàng Mìng-guók‏‎ (199 ê siu-tēng-pún)
 13. Huák-ngṳ̄‏‎ (195 ê siu-tēng-pún)
 14. Ā-ciŭ‏‎ (185 ê siu-tēng-pún)
 15. Dáik-ngṳ̄‏‎ (181 ê siu-tēng-pún)
 16. Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi‏‎ (180 ê siu-tēng-pún)
 17. Ĕu-ciŭ‏‎ (176 ê siu-tēng-pún)
 18. Tàu Hiĕk‏‎ (172 ê siu-tēng-pún)
 19. Siè‏‎ (168 ê siu-tēng-pún)
 20. Nĭk-tàu‏‎ (161 ê siu-tēng-pún)
 21. Báe̤k-gĭng‏‎ (145 ê siu-tēng-pún)
 22. Aristoteles‏‎ (143 ê siu-tēng-pún)
 23. William Shakespeare‏‎ (143 ê siu-tēng-pún)
 24. Isaac Newton‏‎ (142 ê siu-tēng-pún)
 25. Kēng‏‎ (140 ê siu-tēng-pún)
 26. ‏‎ (140 ê siu-tēng-pún)
 27. Hók-ciŭ‏‎ (136 ê siu-tēng-pún)
 28. Dê-giù‏‎ (136 ê siu-tēng-pún)
 29. Séng-gĭng‏‎ (135 ê siu-tēng-pún)
 30. Hók-ciŭ-uâ‏‎ (132 ê siu-tēng-pún)
 31. Platon‏‎ (128 ê siu-tēng-pún)
 32. Concepción‏‎ (126 ê siu-tēng-pún)
 33. Ubuntu‏‎ (125 ê siu-tēng-pún)
 34. New Zealand‏‎ (124 ê siu-tēng-pún)
 35. Kó-lū-hŭ‏‎ (123 ê siu-tēng-pún)
 36. Sokrates‏‎ (122 ê siu-tēng-pún)
 37. ‏‎ (116 ê siu-tēng-pún)
 38. Cūi‏‎ (115 ê siu-tēng-pún)
 39. Sigmund Freud‏‎ (114 ê siu-tēng-pún)
 40. Hĭ-ciŭ‏‎ (114 ê siu-tēng-pún)
 41. Victor Hugo‏‎ (113 ê siu-tēng-pún)
 42. Jimmy Wales‏‎ (113 ê siu-tēng-pún)
 43. Sĭng-iók Séng-gĭng‏‎ (112 ê siu-tēng-pún)
 44. Lá-dĭng-ngṳ̄‏‎ (111 ê siu-tēng-pún)
 45. Ái‏‎ (108 ê siu-tēng-pún)
 46. Ó̤-muòng‏‎ (108 ê siu-tēng-pún)
 47. Nĭk-buōng-ngṳ̄‏‎ (108 ê siu-tēng-pún)
 48. Lĭk-sṳ̄‏‎ (107 ê siu-tēng-pún)
 49. Séng-dáng-cáik‏‎ (107 ê siu-tēng-pún)
 50. Gô-iók Séng-gĭng‏‎ (107 ê siu-tēng-pún)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).