Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék sâ̤ làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 5 nguŏk 25 hô̤ (B5) 01:04.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mī-guók‏‎(325 ê siu-tēng-pún
 2. Ĭng-guók‏‎(285 ê siu-tēng-pún
 3. Wikipedia‏‎(249 ê siu-tēng-pún
 4. Huák-guók‏‎(244 ê siu-tēng-pún
 5. Ó̤-ciŭ‏‎(233 ê siu-tēng-pún
 6. Tū-ī-gì‏‎(223 ê siu-tēng-pún
 7. Gĭ-dók-gáu‏‎(217 ê siu-tēng-pún
 8. Dáik-guók‏‎(207 ê siu-tēng-pún
 9. Nĭk-buōng‏‎(205 ê siu-tēng-pún
 10. Ĭng-ngṳ̄‏‎(205 ê siu-tēng-pún
 11. Ià-sŭ‏‎(204 ê siu-tēng-pún
 12. Dâi-hàng Mìng-guók‏‎(201 ê siu-tēng-pún
 13. Huák-ngṳ̄‏‎(196 ê siu-tēng-pún
 14. Ā-ciŭ‏‎(186 ê siu-tēng-pún
 15. Dáik-ngṳ̄‏‎(182 ê siu-tēng-pún
 16. Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi‏‎(181 ê siu-tēng-pún
 17. Ĕu-ciŭ‏‎(179 ê siu-tēng-pún
 18. Tàu Hiĕk‏‎(176 ê siu-tēng-pún
 19. Siè‏‎(173 ê siu-tēng-pún
 20. Nĭk-tàu‏‎(162 ê siu-tēng-pún
 21. Hók-ciŭ‏‎(153 ê siu-tēng-pún
 22. Báe̤k-gĭng‏‎(147 ê siu-tēng-pún
 23. Aristoteles‏‎(143 ê siu-tēng-pún
 24. William Shakespeare‏‎(143 ê siu-tēng-pún
 25. Isaac Newton‏‎(142 ê siu-tēng-pún
 26. Kēng‏‎(142 ê siu-tēng-pún
 27. ‏‎(141 ê siu-tēng-pún
 28. Séng-gĭng‏‎(137 ê siu-tēng-pún
 29. Dê-giù‏‎(136 ê siu-tēng-pún
 30. Hók-ciŭ-uâ‏‎(135 ê siu-tēng-pún
 31. Platon‏‎(128 ê siu-tēng-pún
 32. Kurów‏‎(127 ê siu-tēng-pún
 33. Concepción‏‎(126 ê siu-tēng-pún
 34. New Zealand‏‎(125 ê siu-tēng-pún
 35. Ubuntu‏‎(125 ê siu-tēng-pún
 36. Sokrates‏‎(122 ê siu-tēng-pún
 37. Ó̤-muòng‏‎(119 ê siu-tēng-pún
 38. Hĭ-ciŭ‏‎(118 ê siu-tēng-pún
 39. ‏‎(116 ê siu-tēng-pún
 40. Cūi‏‎(115 ê siu-tēng-pún
 41. Lá-dĭng-ngṳ̄‏‎(114 ê siu-tēng-pún
 42. Sigmund Freud‏‎(114 ê siu-tēng-pún
 43. Jimmy Wales‏‎(113 ê siu-tēng-pún
 44. Victor Hugo‏‎(113 ê siu-tēng-pún
 45. Ái‏‎(112 ê siu-tēng-pún
 46. Sĭng-iók Séng-gĭng‏‎(112 ê siu-tēng-pún
 47. Nĭk-buōng-ngṳ̄‏‎(111 ê siu-tēng-pún
 48. Lĭk-sṳ̄‏‎(108 ê siu-tēng-pún
 49. Gô-iók Séng-gĭng‏‎(108 ê siu-tēng-pún
 50. Hók-gióng‏‎(107 ê siu-tēng-pún

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).