Bô lūi-pia̍t ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 19 hô̤ (B2) 05:34.