Bô lūi-pia̍t ê lūi-pia̍t

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2017 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B5) 06:19.