「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
(Kui Siā)
 
==Sang Sang gì diòng sióh==
Gong gé̤ṳ diòng sióh, Mìng Uòng gah kuók gióng Hók-ciu siàng sì-hâiu, ciong Bìng Sang, U Sang, Ṳ Sang kuòng gáu siàng-chiòng diē-sié, gó chṳ̄ Hók-ciu siàng cê ô Sang láung sang.
Iòng hâiu, Hung-cūi sing-sang gâe̤ng Mìng Uòng gōng, Hók-ciu sê sioh dèu lṳ̀ng, dáng sê ciā lṳ̀ng mò̤ gáe̤k, mò nèng-ài bui. Iù sê Mìng Uòng cêu gah Sang Sang dṳng gì U Sang gâe̤ng Ṳ Sang kī lāu lâng cô̤loh ták, niông „lṳ̀ng“ buóh gáe̤k. U Sang gà̤ dēng sié gì tákhī loh hāu lă̤ „U Ták“. Ṳ Sang gà̤ dēng sié gì ták hāu lă̤ „Báh Ták“.
165

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng