「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
機器人 修改: gv:Minish Yiass; 細部更改
~ (機器人 修改: hak:Ho-ló-fa
~ (機器人 修改: gv:Minish Yiass; 細部更改)
'''Mìng-nàng-ngṳ̄''' (閩南語, '''Mìng-nàng-uâ''', '''Â-nàng-uâ''') sê [[Mìng-huŏng-ngiòng]] gì siŏh hŭng-gĭ, iâ sê sāi-ê̤ṳng ìng-só có̤i sâ̤, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì Mìng-huŏng-ngiòng. Mìng-nàng-uâ huák-nguòng-dê sê [[Ciŏng-ciŭ]] gâe̤ng [[Ciŏng-ciŭ]], dáng-sê ĭng-ôi [[Â-muòng]] gì [[céng-dê]] [[gĭng-cá̤]] dê-ôi, Â-muòng-kiŏng ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê biĕu-cūng.
 
== Dê-lī hŭng-buó ==
Mìng-nàng-ngṳ̄ hŭng-buó diŏh [[Mìng-nàng]] gì Ciòng-ciŭ, Â-muòng gâe̤ng Ciŏng-ciŭ, [[Dài-uàng]] duâi buô-hông dê-kṳ̆, [[Guōng-dĕ̤ng]] dĕ̤ng-buô gì [[Dièu-ciŭ|Dièu]]-[[Sáng-tàu|Sáng]] dê-kṳ̆ gâe̤ng [[Lòi-ciŭ buáng-dō̤]] ([[Dièu-ciŭ-uâ]]), [[Hāi-nàng|Hāi-nàng-dō̤]], [[Mìng-să̤]] gì [[Lṳ̀ng-ngàng]] chê-kṳ̆ gâe̤ng [[Ciŏng-bìng]], [[Mìng-dĕ̤ng]] gì [[Hók-dīng]], [[Ciék-gŏng]] nàng buô [[Chŏng-nàng]], [[Bìng-iòng]], [[Dông-tàu]] dê-kṳ̆, lièng [[Nàng-iòng]] gì [[Huà-ìng]] iè-mìng siâ-kṳ̆.
 
== Lò̤-mā-cê ==
''Ciō dèu-mŭk: '''[[Băh-uâ-cê]]'''''
 
Ké̤ṳk [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] gì [[Bàng-uâ-cê]] siŏh-iông, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ ô cê-gă gì lò̤-mā ùng-cê, hô̤ lō̤ '''[[Băh-uâ-cê]]'''.
 
== Mìng-nàng-ngṳ̄ găk Dài-uàng ==
Dài-uàng gì Mìng-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Hók-gióng gì Â-muòng kiŏng iā chiông. Găk Dài-uàng, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ hô̤ lō̤ "'''Dài-ngṳ̄'''", "'''Dài-uàng-uâ'''" gâe̤ng "'''Holo-uâ'''".
 
[[es:Min Nan]]
[[fr:Minnan]]
[[gv:MinMinish NanYiass]]
[[hak:Ho-ló-fa]]
[[id:Bahasa Hokkien]]
2,150

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng