「Niū-iók-chê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Chṳ̄-siĕu Tremonist (Tō̤-lâung) gì 34299 hô̤ siŭ-gāi
無編輯摘要
(Chṳ̄-siĕu Tremonist (Tō̤-lâung) gì 34299 hô̤ siŭ-gāi)
 
'''Niū-iók-chê''' sê [[Mī-guók]] gì chék duâi [[siàng-chê]].
 
population 8,336,697 (2012)
 
== Hèng-céng Dăng-ôi ==
4

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng