「Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|region = '''mū-ngṳ̄:''' Dṳ̆ng-guók gì [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng<br />'''tŭng-ê̤ṳng:''' Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
|speakers = 9600 uâng
|script = [[Háng-cê]]
|familycolor = Sino-Tibetan
|fam1 = Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
Gū-cā sèng-âu, [[Háng-ngṳ̄]] cêu ô cêng sâ̤ [[huŏng-ngiòng]]. Ôi lāu huŏng-biêng lī-dê [[guók-gă]], lĭk-dâi uòng-dièu dŭ ô kŭi-diēng guăng-uâ ông-dông. Diŏh [[Mìng-dièu]] gâe̤ng [[Chĭng-dièu]], céng-hū găk ciòng-guók gáuk-dê siék-lĭk "'''Céng-ĭng Cṳ̆-iêng'''" (正音書院). Dáng-sê ĭng-ôi gū-cā [[mùi-tā̤]] mâ̤ huák-dăk, tŭng-guó "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" lì gá báh-sáng gōng Guók-ngṳ̄ dŭ mò̤ nuô-uâi hâu-guō, nâ ô tĕ̤k-cṳ̆-nè̤ng â̤ báik gōng.
 
1912 nièng [[Dṳ̆ng-huáhuà Mìng-guók]] sìng-lĭk hâiu, [[Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng|Guók-mìng-dōng]] gié-sṳ̆k tŏi-guōng Guók-ngṳ̄. 1955 nièng, [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng|Gê̤ṳng-sāng-dōng]] bô gâe̤ng "Guók-ngṳ̄" gì ciáng-sék miàng-chĭng gāi có̤ "Pū-tŭng-uâ". Ĭng-ôi [[mùi-tā̤]] gâe̤ng [[gáu-ṳ̆k]] gì pū-gĭk, ciā buáng gá sié-gī gōng Guók-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng lài muōng sâ̤.
 
[[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] gâe̤ng [[Dài-uăng]] gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.

Dô̤-hòng chái-dăng