「Diêng-nō̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Diêng-nō̤ '''Diêng-nō̤'''(電腦) iâ hô̤ lā̤ '''gié-sáung-gĭ'''(計算機), sê hiêng-dâi gì siŏh cṳ̄ng iā gŏ̤-...)
 
無編輯摘要
'''Diêng-nō̤'''(電腦) iâ hô̤ lā̤ '''gié-sáung-gĭ'''(計算機), sê hiêng-dâi gì siŏh cṳ̄ng iā gŏ̤-gék gì diêng-ké, có̤i cā sê dò̤ lā̤ dŏng [[gé-sáung-ké]] sāi gì, gáu-muōi-lāu hiêng-câi huák-diēng iā ká̤, â̤ dé̤ṳng có̤ iā sâ̤ dâi-gié.
 
[[Category:Séng-sék]]
[[Category:Diêng-ké]]
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng