「Lò̤-nguòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
ng-sāi sāi ng-hō̤-káng buóh sī gì gāng-tā̤-cê
無編輯摘要
(ng-sāi sāi ng-hō̤-káng buóh sī gì gāng-tā̤-cê)
 
===Siă-cŭk===
Lò̤-nguòng Siă-cŭk ìng-kēu ciéng cūng ìng-kēu gì 8.1%, hŭng-buó diŏh cuòng gâing 11 ciáh hiŏng-déng 82 ciáh chŏng, cuō-iéu dêu [[Lò̤-nguòng-gâing Kuó-kāu-hiŏng|Kuó-kāu-hiŏng]], gōng [[Siă-ngṳ̄]], iā gōng [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] [[Hók-ciŭ-uâ]] Lò̤-nguòng kēu-ĭng, ô Lòi (雷), Làng (), Cṳ̆ng () săng ciáh sáng. Siă-cŭk gì cū-siĕng găk [[Dòng-dièu]] sèng-hâu gáu Lò̤-nguòng, cuō-iéu kó̤ páh-lăk gâe̤ng iù-gĕng sĕng-uăk. Mìng-dièu déng-gṳ̆ ī-hâiu, kăi-sṳ̄ có̤-chèng, mâing-mâing huák-diēng gĭng-cá̤ cáuk-ŭk gâe̤ng hó-ngiĕk sĕng-sāng. Siă-cŭk nè̤ng hó̤ chióng săng-gŏ̤, ái ū-sŭk, dĕk-bié sê gùng-sŭk. Siă-cŭk cṳ̆-niòng sê̤ṳng 'Hông-huòng-cŏng', sṳ̆ 'Hông-huòng huák-sék', iā ô dĕk-sáik.
 
===Dáng-mìng (Kuŏ-dà̤)===
[[Dáng-mìng]], iā giéu [[Lièng-gă-sùng]], diŏh Hók-ciŭ ô siŏh ciáh biēng-chĭng miàng-giéu [[Kuŏ-dà̤]]. Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng nêng-ùi Dáng-mìng sê Háng-cŭk gì siŏh buô-hông. Lò̤-nguòng gì Dáng-mìng cuō-iéu cĭk-dṳ̆ng diŏh iòng-hāi gì [[Lò̤-nguòng-gâing Gáng-gĕ̤ng-déng|Gáng-gĕ̤ng]], [[Lò̤-nguòng-gâing Sṳ̆ng-săng-déng|Sṳ̆ng-săng]], [[Lò̤-nguòng-gâing Pék-die-hiŏng|Pék-diē]] săng ciáh hiŏng-déng, duòng-tūng ī sùng có̤ chuó, găk Lò̤-nguòng iòng-hāi tō̤-hāi, gōng [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] [[Hók-ciŭ-uâ]] Lò̤-nguòng kēu-ĭng, ngâng-siông gì nè̤ng giéu ĭ-gáuk-nè̤ng '[[Kuŏ-dà̤]]'. [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók|Mìng-guók]] ī-sèng, Dáng-mìng sêu-gáu lṳ̆k-dê gṳ̆-mìng ngièng-dâe̤ng gì gì-sé, iā sâ̤ Dáng-mìng ké̤ṳk géng-cī siông-ngâng. 1952 nièng ī-hâiu, céng-hū mâing-mâing dó̤i Dáng-mìng siông-ngâng gāi-có̤, dâi buô-hông gì Dáng-mìng ī-gĭng siông-ngâng déng-gṳ̆, cuō-iéu dêu Gáng-gĕ̤ng Hāi-siông (海上), Pék-diē Siĕng-hŭng (先), Sṳ̆ng-săng Sìng-hŭng (乘) săng ciáh lṳ̆k-dê chŏng.
 
==Lĭk-sṳ̄==
Diŏh 5000 nièng ī-sèng gì [[Sĭng Sĭk-ké Sì-dâi]], Lò̤-nguòng cêu ô nè̤ng dêu. [[Să̤-céng]] (Gŭng-ngùong 290 nièng cō̤-êu) ī-gĭng ô [[Dṳ̆ng-nguòng]] nè̤ng ngiè gáu cŭ-uái. [[Dòng-dièu|Dòng]] muăk kăi-sṳ̄ ô dâi-piĕ Háng-cŭk gâe̤ng Siă-cŭk nè̤ng ngiè diē. Dòng Dâi-dṳ̆ng (大中) nguòng nièng (847 nièng) dé Lò̤-nguòng Diòng (), Hàng-tŭng (咸通) nê nièng (861 nièng) sĭng Diòng ùi Déng, gāi miàng Īng-dĭng (永), [[Ngū-dâi]] [[Mìng-guók|Mìng]] Lṳ̀ng-kī (龙启龍啟) nguòng nièng (933 nièng) sĭng ùi Īng-dĭng-gâing, [[Sáung-dièu|Sáung]] Tiĕng-hī (天禧) ngô nièng (1021 nièng) gāi Īng-chiŏng-gâing (永昌), Gièng-hĭng (乾) nguòng nièng (1022 nièng) diâng miàng-cê ùi Lò̤-nguòng-gâing (). Lĭk-sṳ̆k Diòng-lŏ̤h-hū, Hók-ciŭ, Hók-ăng-hū, Hók-ciŭ-lô, Hók-ciŭ-hū, Mìng-hāi-dô̤. 1949 nièng 8 nguŏk 16 hô̤, [[Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng]] ciéng-liāng Lò̤-nguòng. 1950 nièng sṳ̆k [[Mìng-âu]] Cuŏng-kṳ̆, 1956 nièng gāi sṳ̆k [[Hók-ăng]] Cuŏng-kṳ̆, 1962 nièng sṳ̆k Hók-ciŭ-chê, 1963 nièng bók sṳ̆k Mìng-âu Cuŏng-kṳ̆, 1970 nièng bók sṳ̆k Hók-ăng Cuŏng-kṳ̆ (1971 nièng Hók-ăng Cuŏng-kṳ̆ gāi miàng [[Nìng-dáik]] Dê-kṳ̆), 1983 nièng dṳ̆ng-sĭng gŭi Hók-ciŭ-chê guāng.
 
==Ngṳ̄-ngiòng==
 
==Gū-cék==
Lò̤-nguòng hiêng-cái ô lâng ciáh [[Cuòng-guók Dê̤ṳng-diēng Ùng-ŭk Bō̤-hô Dăng-ôi]], hŭng-biĕk sê [[Lò̤-nguòng-gâing Dŏng-bùng-déng|Dŏng-bùng-déng]] [[Dìng-tái-ói-gṳ̆ng]] (太尉) gâe̤ng siàng-guăng [[Lò̤-nguòng Siáng-cūi-sê|Siáng-cūi-sê]] [[Chă̤-hùng-dáe̤ng Sĕk-báik-lò̤-háng-có̤-chiông]] (栖云棲雲洞十八罗汉羅漢造像).
 
==Gâe̤ng Mā-cū-dō̤ gì guăng-hiê==
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng