「Lò̤-nguòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(ng-sāi sāi ng-hō̤-káng buóh sī gì gāng-tā̤-cê)
無編輯摘要
'''Lò̤-nguòng''' (羅源) sê [[Hók-gióng-sēng]] dĕ̤ng-báe̤k iòng-hāi gì siŏh ciáh gâing, sṳ̆k [[Hók-ciŭ-chê]] guāng-hà. Cuòng gâing miêng-cék 1187 bìng-huŏng gŭng-lī, cūng ìng-kēu 25 uâng, gì-dṳ̆ng [[Siă-cŭk]] ìng-kēu ciéng 8.1%, ùi Hók-gióng Siă-cŭk cuō-iéu cê̤ṳ-gṳ̆ dê cĭ ék. Iù-céng biĕng-mā 350600. Gâing ìng-mìng-céng-hū cé̤ṳ [[Lò̤-nguòng gâing Hông-săng-déng|Hông-săng-déng]].
 
==Hèng-céng Kṳ̆-hĕkmĭk==
[[Image:Lor-nguong de-du.png|thumb|500px|Lò̤-nguòng-gâing dê-dù|right]]
Lò̤-nguòng gâing ô guāng-hăk 6 déng, 4 hiŏng, 1 ciáh mìng-cŭk-hiŏng, 192 ciáh chŏng (gṳ̆):
*Déng: [[Lò̤-nguòng-gâing Hông-săng-déng|Hông-săng-déng]] (鳳山鎮), [[Lò̤-nguòng-gâing Gáng-gĕ̤ng-déng|Gáng-gĕ̤ng-déng]] (鑒江鎮), [[Lò̤-nguòng-gâing Kī-buô-déng|Kī-buó-déng]] (起步鎮), [[Lò̤-nguòng-gâing Sṳ̆ng-săng-déng|Sṳ̆ng-săng-déng]] (松山鎮), [[Lò̤-nguòng-gâing Dŏng-bùng-déng|Dŏng-bùng-déng]] (中房鎮), [[Lò̤-nguòng-gâing Buŏi-dé̤ṳk-déng|Buŏi-dé̤ṳk-déng]] (飛竹鎮).
*Hiŏng: [[Lò̤-nguòng-gâing Băh-ták-hiŏng|Băh-ták-hiŏng]] (白塔鄉), [[Lò̤-nguòng-gâing Hèng-iòng-hiŏng|Hèng-iòng-hiŏng]] (洪洋鄉), [[Lò̤-nguòng-gâing Să̤-làng-hiŏng|Să̤-làng-hiŏng]] (西鄉), [[Lò̤-nguòng-gâing Pék-diē-hiŏng|Pék-diē-hiŏng]] (碧里鄉).
*Mìng-cŭk-hiŏng: [[Lò̤-nguòng-gâing Kuó-kāu-hiŏng|Kuó-kāu Mìng-cŭk-hiŏng]] (霍口民族鄉).
 
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng