「Bìng-tàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|200px|Bìng-tàng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#fc0019;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Bìng-tàng.]]
'''Bìng-tàng-gâing''' (平潭縣) sê [[Hók-ciŭ-chê]] guāng-hăk gì 8 bĭh gâing dài-dŏng gì siŏh bĭh.
 
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng