「Okinawa-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk: '''Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄''' (沖縄語) sê Liù-giù Chṳ̆ng-sìng nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤...
(Sĭng hiĕk: '''Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄''' (沖縄語) sê Liù-giù Chṳ̆ng-sìng nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng