「Lò̤-nguòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Mā-cū (Dō̤)|Mā-cū]] [[Dĕ̤ng-īng-dō̤]] nguòng-dā̤ sṳ̆k Lò̤-nguòng-gâing guāng-hà, [[Guók-gê̤ṳng-nô̤i-ciéng]] ī-hâiu iù [[Dài-uăng]] gì [[Dṳ̆ng-huà-mìng-guók]] céng-hū kóng-cié, 1954 nièng 3 nguŏk, găk Dĕ̤ng-īng-dō̤ siék Dṳ̆ng-hua-mìng-guók Lò̤-nguòng-gâing céng-hū. 1965 nièng 7 nguŏk ciŏng Dṳ̆ng-huà-mìng-guók Lò̤-nguòng-gâing céng-hū tiák kó̤, Dĕ̤ng-īng-dō̤ gāi ùi Dṳ̆ng-huà-mìng-guók [[Lièng-gŏng-gâing]] Dĕ̤ng-īng-hiŏng.
 
{{Hók-gióng}}
{{Mìng-dṳ̆ng sĕk ék}}
 
[[Category:Sĕk-ék]]

Dô̤-hòng chái-dăng