「Siông-gū Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Infobox ngṳ̄-ngiòng |name=Siông-gū Háng-ngṳ̄ |nativename= |states=Dṳ̆ng-guók |era=Siŏng-dièu, Ciŭ-dièu, Chŭng-chiŭ Sì-dâi, Ciéng-guók Sì-...)
 
無編輯摘要
|iso3=och
|linglist=och
|image=[[File:JinwenShisongding.jpg|200px]]
|imagesize=
|imagealt=
}}
 
'''Siông-gū Háng-ngṳ̄''' (上古漢語) sê cī diŏh [[Siŏng-dièu]] gáu [[Háng-dièu]] gì sèng-âu sāi gì [[Háng-ngṳ̄]]. Ciā Háng-ngṳ̄ gâe̤ng [[Pū-tŭng-uâ|Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄]] tĕ̤k ĭng chă iā huông. Siông-gū Háng-ngṳ̄ sê téng [[Nguòng-sṳ̄ Háng-ngṳ̄]] huák-diēng lì gì, chă-bók-dŏ̤ diŏh [[Nàng-báe̤k-dièu]] gì sèng-âu huák-diēng siàng [[Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄]].
 
Háng-ngṳ̄ sê kĕk [[biēu-é ùng-cê]] lì siā gì, gó-chṳ̄ mò̤-niĕ-ài huòi-é hī sèng-âu gì Háng-ngṳ̄ gâe̤ng Háng-cê dó̤-dā̤ ciŏng-iông tĕ̤k. Gĭng-dáng gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-ciā kĕk Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ gì «[[Chiék-ông]]» (切韻) lì ngiēng-géu [[Háng-cê]] diŏh Siông-gū Háng-ngṳ̄ diē-sié kō̤-nèng gì tĕ̤k ĭng.
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng