「Siông-gū Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|上古漢語}}
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name=Siông-gū Háng-ngṳ̄
|imagecaption=Gĭng-ùng
}}
 
'''Siông-gū Háng-ngṳ̄''' (上古漢語) sê cī diŏh [[Siŏng-dièu]] gáu [[Háng-dièu]] gì sèng-âu sāi gì [[Háng-ngṳ̄]]. Ciā Háng-ngṳ̄ gâe̤ng [[Pū-tŭng-uâ|Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄]] tĕ̤k ĭng chă iā huông. Siông-gū Háng-ngṳ̄ sê téng [[Nguòng-sṳ̄ Háng-ngṳ̄]] huák-diēng lì gì, chă-bók-dŏ̤ diŏh [[Nàng-báe̤k-dièu]] gì sèng-âu huák-diēng siàng [[Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄]].
 
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng