「Kĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Hydrogenglow.jpg|thumb|right|200px|Kĭng-ké]]
'''Kĭng''' (氫, 輕) sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 1, huá-hŏk hù-hô̤ sê H.
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng