「Okinawa-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ chit ia̍h khì Okinawa-ngṳ̄
無編輯摘要
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name = Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄
|nativename = {{lang|ryu|沖縄口}}/{{lang|ryu|ウチナーグチ}}
|pronunciation = {{IPA|ʔut͡ɕinaːɡut͡ɕi|}}
|states = [[Nĭk-buōng]] [[Liù-giù]]
|region = [[Chṳ̆ng-sìngOkinawa-dō̤]]
|speakers = 984,000
|familycolor = Altaic
|script = [[Háng-cê]], [[Gā-miàng]]
}}
'''Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄''' (沖縄語) sê [[Liù-giù]] [[Chṳ̆ng-sìngOkinawa-dō̤|Chṳ̆ng-sìngOkinawa]] nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 98 uâng.
 
Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄ gô-dā̤ sê [[Liù-giù-guók]] gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, găk hī sèng-âu ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ [[Liù-giù-ngṳ̄]]. Bók-guó gĭng-dáng Liù-giù-ngṳ̄ ék-buăng cī sū-iū [[Liù-giù Mìng-cŭk]] mū-ngṳ̄ gì tūng-chĭng, Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ nâ sê gì-dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.
 
1879 nièng, Liù-giù ké̤ṳk [[Nĭk-buōng]] miĕk lâi, Nĭk-buōng céng-hū giòng-páuk Liù-giù nè̤ng gōng [[Nĭk-buōng-ngṳ̄]], bêng-chiă dó̤i gōng Liù-giù-ngṳ̄ gì hŏk-sĕng tā̤-huák. Gó-chṳ̄ â̤ báik gōng Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng biéng muōng ciēu, gáu hiêng-câi Liù-giù nè̤ng ciáh kăi-sṳ̄ bō̤-hô Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄. Bók-guó, chŭi-iòng-gōng guók-cié gà̤-dēng ī-gĭng sìng-nêng sū-iū Liù-giù-ngṳ̄ dŭ ng-sê Nĭk-buōng-ngṳ̄ gì huŏng-ngiòng, gĭng-dáng Nĭk-buōng guăng-huŏng ĭng-ôi céng-dê gì sṳ̆-iéu, gó sê gó̤ ĭ Chṳ̆ng-sìngOkinawa Huŏng-ngiòng.
 
[[Category:Liù-giù-guók]]

Dô̤-hòng chái-dăng