「Ó̤-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
update
無編輯摘要
~ (update)
| céng-hū dâi-biēu miàng-cê = [[Peter Cosgrove]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[TonyMalcolm AbbottTurnbull]]
| huó-bê dăng-ôi = [[Ó̤-ciŭ-nguòng]]
| guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng = [[Ĭng-ngṳ̄]]
7

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng