「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~ (機器人 移除: zh:三山
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
==Còng, hiêng, bók-kō̤-giéng gì gōng-huák==
Ô-guăng Săng-săng gì sū-cī găh Hók-ciŭ, ô cī uâng gōng-huák: Săng săng còng, săng săng hiêng, săng săng bók-kō̤-giéng. (三山藏,三山現,三山不可見。)
LkaMlmlll lnti:"Săng săng còng" gì săng săng: Lò̤-săng (羅山), Iā-săng (冶山), Mìng-săng (閩山);
:"Săng săng hiêng" gì săng săng: Ŭ-siŏh-săng (Ŭ-săng), Ṳ̀-săng, Uŏk-uòng-săng (Bìng-săng);
:"Săng săng bók-kō̤-giéng" gì săng săng: Lìng-săng (靈山), Ciĕ-săng (芝山), Cṳ̆ng-săng (鐘山).lpllllllllln l
Lloafllll
 
==Săng-săng gì diòng-siók==
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng