「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
|map=[[File:Banlamgu.svg|200px]]<br>Mìng-nàng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng
}}
'''Mìng-nàng-ngṳ̄''' (閩南語, Bân-lâm-gí) iâ hô̤ lā̤ '''Mìng-nàng-uâ''' (閩南話) hĕ̤k-ciā '''Â-nàng-uâ''' (下南話), sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] [[Mìng-ngṳ̄-ciĕ]] â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng. Ciā ngṳ̄-niòng iâ sê sāi-ê̤ṳng ìng-só có̤i sâ̤, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì Mìng-ngṳ̄-ciĕ gì ngṳ̄-niòng. Mìng-nàng-ngṳ̄ huák-nguòng-dê sê [[Ciŏng-ciŭ]] gâe̤ng [[Ciŏng-ciŭ]], dáng-sê ĭng-ôi [[Â-muòng]] gì [[céng-dê]] [[gĭng-cá̤]] dê-ôi, Â-muòng-kiŏng ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê biĕu-cūng.
 
== Dê-lī hŭng-buó ==
 
== Mìng-nàng-ngṳ̄ găk Dài-uàng ==
Dài-uàng gì Mìng-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Hók-gióng gì Â-muòng kiŏng iā chiông. Găk Dài-uàng, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ hô̤ lō̤ "'''Dài-ngṳ̄'''" (臺語), "'''Dài-uàng-uâ'''" (臺灣話) gâe̤ng "'''Holo-uâ'''".
 
Ĭng-ôi céng-dê gì nguòng-ĭng, ô siŏh piĕ Dài-uàng-nè̤ng nêng-ùi "Dài-ngṳ̄" ng-sê "Mìng-nàng-ngṳ̄". Ĭ-gáuk-nè̤ng gì lī-iù sê, hiêng-gĭng gì "Dài-ngṳ̄" ī-gĭng téng [[Nĭk-ngṳ̄]] dēng nguôi-ngṳ̄ diē-sié cióh-ĭk iā sâ̤ sṳ̀-ngṳ̄. Dáng-sê, cī cṳ̄ng gōng-huák mò̤ dáik diŏh [[Ngṳ̄-ngiòng-hŏk]]-gái gì sìng-nêng.

Dô̤-hòng chái-dăng