「Diêng-nō̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
 
{{twinLAT|電腦}}
[[File:Amiga500 system.jpg|thumb|right|200px|Diêng-nō̤]]
'''Diêng-nō̤''' (電腦) iâ hô̤ lā̤ '''gié-sáung-gĭ''' (計算機), sê hiêng-dâi gì siŏh cṳ̄ng iā gŏ̤-ngék gì diêng-ké, có̤i cā sê dò̤ lā̤ dŏng [[gé-sáung-ké]] sāi gì, gáu-muōi-lāu hiêng-câi huák-diēng iā ká̤, â̤ dé̤ṳng có̤ iā sâ̤ dâi-gié.
 
[[Category:Séng-sék]]

Dô̤-hòng chái-dăng