「Chèng-gēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
}}
 
'''Chèng-gēng''' (蠶繭), iā gāng-dăng chĭng '''chèng''' (蠶), sê siŏh cṳ̄ng [[tè̤ng]], ciō-iéu hŭng-buó diŏh [[Dṳ̆ng-guók]].
 
Chèng-gēng diŏh siăh [[sŏng-chéu|sŏng]]-[[niŏh-niŏh|niŏh]] cá â̤ uăk. Chèng-gēng â̤ tó [[sĭ]], ciā sĭ gô-dā̤ sê Dṳ̆ng-guók dĕk-sāng.
 
Chèng-gēng â̤ [[biéng-tái]] siàng [[ngò̤]].
 
[[Category:Ciék-ciĕ dông-ŭk]]

Dô̤-hòng chái-dăng