「Chèng-gēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
| color = pink
| image = Pairedmoths.jpg
| image_caption = Gĕ̤ngGē̤ng gì chèng-gēng sìng-tṳ̀ng (gà̤-dēng) gâe̤ng mō̤ gì (â-dā̤) dó̤i-bī
| image2 = Silkworms3000px.jpg
| image2_caption = Chèng-gēng iéu-tè̤ng găk lā̤ siăh sŏng-niŏh

Dô̤-hòng chái-dăng