「Gŏ̤-guó-là̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~ (GnuDoyng 已移動頁面 Gŏ̤-gău-là̤Gŏ̤-guó-là̤,不留重新導向)
~
 
[[File:History of Korea-476.PNG|thumb|right|200px|Gŏ̤-găuguó-là̤ (Goguryeo) có̤i giòng-duâi gì sì-gĭ (476 nièng) gì bēng-dù]]
'''Gŏ̤-găuguó-là̤''' (高句麗, [[Dièu-siēng-ngṳ̄]]: 고구려) sê [[Dièu-siēng|Dièu-siēng buáng-dō̤]] gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng [[Săng-guók Sì-dâi (Dièu-siēng)|Săng-guók Sì-dâi]] gì săng ciáh guók-gă cĭ ék.
 
Gŏ̤-găuguó-là̤ găk 668 nièng ké̤ṳk [[Dòng-dièu]], [[Sĭng-lò̤]] lièng-gŭng chók-bĭng miĕk dâi. Ô gì guók-mìng ké̤ṳ Dòng-dièu niăh kó̤ [[Dṳ̆ng-guók]]; ô gì cāu kó̤ [[Muāng-ciŭ]], gâe̤ng hŭ-uái gì nè̤ng cà̤ gióng-lĭk [[Buŏk-hāi-guók]]; gó ô gì làu diŏh nguòng-dê, biéng siàng gĭng-dáng [[Dièu-siēng-cŭk]] gì cū-cŭng.
 
[[Category:Dièu-siēng lĭk-sṳ̄]]

Dô̤-hòng chái-dăng