「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
Gŏng-gé̤ṳ diòng-siók, Mìng-uòng găh kuók-gióng Hók-ciŭ siàng sì-hâiu, ciŏng Bìng-săng, Ŭ-săng, Ṳ̀-săng kuòng gáu siàng-chiòng diē-sié, gó-chṳ̄ Hók-ciŭ siàng-chê ô săng láung săng.
 
Iòng-hâiu, [[hŭng-cūi sĭng-săng]] gâe̤ng Mìng-uòng gōng, Hók-ciŭ sê siŏh dèu [[lṳ̀ng]], dáng-sê ciā lṳ̀ng mò̤ gáe̤k, mò̤ nièng-ài buŏi. Iù-sê Mìng-uòng cêu găh Săng-săng dṳ̆ng gì Ŭ-săng gâe̤ng Ṳ̀-săng kī lāu lâng lŏ̤h [[ták]], niông „lṳ̀ng“ buók gáe̤k. Ŭ-săng gà̤-dēng siék gì hī lŏ̤h hāu lā̤ „[[Ŭ-ták]]“ (烏塔). Ṳ̀-săng gà̤-dēng siék gi hāu lā̤ „[[Băh-ták]]“ (白塔).
 
[[Category:Siàng-chê]]

Dô̤-hòng chái-dăng