「Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
(格式,著有空格)
 
== Hèng-céng kṳ̆-mĭk ==
Găk [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] gì hèng-céng dăng-ôi tā̤-hiê diē-sié, Mā-cṳ̄ dê-kṳ̆ ciáng-sék miàngmìng-chĭng (名稱) sê Lièng-gŏng-gâing (連江縣), â-dā̤ guāng-hăk 4 bĭk hiŏng:
* '''Nàng-găng-hiŏng''' (南竿鄉), cêu sê Nàng-găng-dō̤ (南竿島), gó-dā̤ iâ giéu lō̤ Nàng-găng-dòng (南竿塘) hĕ̤k Mā-cū-dō̤ (馬祖島), sê Mā-cū dê-kṳ̆ dék duâi gì dō̤.
* '''Báe̤k-găng-hiŏng''' (北竿鄉), găk Mā-cū liĕk-dō̤ dṳ̆ng-báe̤k-buô.

Dô̤-hòng chái-dăng