「Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Diêng-sê-kiŏk
(// Edit via Wikiplus)
(Diêng-sê-kiŏk)
'''Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ''' (推廣普通話) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] diŏh [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] sāi gáuk cṳ̄ng chiū-dâung tŭi-guōng [[Pū-tŭng-uâ]] (普通話) gì dâi-gié.<ref>[http://www.edu.cn/20011114/3009780.shtml 国务院关于推广普通话的指示 ''(Guók-ô-iêng ô-guăng tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ gì cī-sê)'']</ref> Dṳ̆ng-guók gì [[hièng-huák]] (憲法) ciŏng Pū-tŭng-uâ diâng có̤ sê có̤i ciō-iéu gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, gì-tă gì gáuk cṳ̄ng [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] (漢語族) ngṳ̄-ngiòng, chŭi-iòng-gōng ké̤ṳk guók-cié gà̤-dēng duâi buô-hông hŏk-ciā gâe̤ng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gĭ-gáiu nêng-dêng sê gâe̤ng Pū-tŭng-uâ mâ̤ siŏh iông gì ngṳ̄-ngiòng, Dṳ̆ng-guók gó sê dáung cī gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng sê „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“ (漢語方言).
 
Hiêng-câi Dṳ̆ng-guók gáuk dê gì [[guōng-bó̤]] gâe̤ng [[diêng-sê-dài]] găk duâi buô-hông sì-găng diŏh kĕk Pū-tŭng-uâ lì gōng. Ciòng guók nâ [[Guōng-dĕ̤ng]] ô sāi „huŏng-ngiòng“ gì dĕk-guòng, cuòi gó sê ĭng-ôi diŏh hióng găng-biáh gì [[Hiŏng-gē̤ng]] có̤ céng-dê sŏng-diòng gì nguòng-ĭng. <ref name="rthk">[http://app3.rthk.org.hk/rthk/news/blog/detail.php?aid=211 廣州電視台或改用普通話廣播惹爭議 ''(Guōng-ciŭ diêng-sê-dài kō̤-nèng gāi siàng sāi Pū-tŭng-uâ īng-kī cĕng-ngiê)'']. 香港电台. 2010-07-07</ref> [[Diêng-sê-kiókkiŏk]], [[diêng-īng]] iâ sê mâ̤ kīng sāi „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“ lì gōng-uâ, nâ mò̤ sīng-chă mâ̤ tŭng-guó. Găk iā sâ̤ [[hŏk-hâiu]] diē-sié, [[sĭng-săng]] mâ̤ kīng [[hŏk-sĕng]] gōng buáng guó gì „huŏng-ngiòng“, nâ mò̤ â̤ ké̤ṳk niăh lā̤ duâi piĕ-bàng.<ref>[http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/photo/2007-12/12/content_11923138.htm “推土式”推普 ''(Tŭi-tū-gĭ sék gì Tŭi Pū)'']</ref>
 
Dṳ̆ng-guók có̤ cuòi „Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ“ gì mŭk-dék sê niông gáuk dê gì nè̤ng dŭ â̤ huòi-é dó̤i-huŏng gōng sié-nó̤h. Bók-guó ciā ông-dông có̤ gūi sĕk nièng, ciŏng nàng-huŏng iā sâ̤ nè̤ng có̤ mâ̤ báik gōng cê-gă gì „huŏng-ngiòng“ lāu, lêng-ngôi siŏh huŏng-miêng, diŏh bék gì dê-huŏng tŭi-guōng gó có̤ iā ngiák, gó ô chă-bók-dŏ̤ siŏh-buáng ī-siông lièng tiăng dŭ tiăng mâ̤ lì. <ref>[http://www.jfdaily.com/gb/node2/node142/node155/userobject1ai903158.html 教育部:近半数中国人不会说普通话 ''(Gáu-ṳ̆k-buô: chă-bók-dŏ̤ siŏh-buáng gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng mâ̤ báik gōng Pū-tŭng-uâ)''].解放日报.2005年5月10日</ref> Ciŏng-uâng ī-hâiu, céng-hū tŭi-guōng lĭk-dô muōng gă muōng duâi, nàng-huŏng iā sâ̤ siàng-chê gì nè̤ng dŭ cêng kó̤ huāng-dó̤i tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ. <ref name="rthk"/>

Dô̤-hòng chái-dăng