「Siăh gì nṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: {{twinHAN|Siăh gì nṳ̆k}}thumb|會食其肉各種各色 '''Siăh gì nṳ̆k''', cêu-sê iù â̤ siăh gì dông-ŭk tài giâ gì nṳ̆k gâe̤ng …)
 
(// Edit via Wikiplus)
{{twinHANtwinLAT|Siăh gì nṳ̆k食其肉}}[[File:FoodMeat.jpg|thumb|會食其肉各種各色â̤ siăh gì nṳ̆k gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik]]
'''Siăh gì nṳ̆k''', cêu-sê iù â̤ siăh gì [[dông-ŭk]] tài giâ gì nṳ̆k gâe̤ng [[nó̤i-câung]], [[gáuk-gáuk]] dēng-dēng. [[分類:sĭk-ŭk]]

Dô̤-hòng chái-dăng