「Tái-bìng-iòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Tái-bìng-iòng '''Tái-bìng-iòng''' sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-iòng. Ĭ să̤-biĕng sê Ā-ciŭ g...)
 
無編輯摘要
[[File:Pacific Ocean - en.png|thumb|right|200px|Tái-bìng-iòng]]
'''Tái-bìng-iòng''' (太平洋) sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh [[dâi-iòng]]. Ĭ să̤-biĕng sê [[Ā-ciŭ]] gâe̤ng Dâi-iòng-ciŭ, báe̤k-biĕng sê [[Ā-ciŭ]] gâe̤ng Báe̤k Mī-ciŭ, dĕ̤ng-biĕng sê [[Báe̤k Mī-ciŭ]] gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ, nàng-biĕng sê [[Nàng-bĭng-iòng]].
 
Tái-bìng-iòng gó â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Tái-bìng-iòng gâe̤ng Nàng Tái-bìng-iòng 2 ciáh dâi-iòng.
 
{{Sié-gái}}
{{authority control}}
 
[[Category:Sié-gái]]

Dô̤-hòng chái-dăng