跳至內容

「Tiĕng-ciō-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Tiĕng-ciō-gáu''' (天主教) sê [[Gĭ-dók-gáu]] gì siŏh ciáh ciō-iéu gì pái-biék. Ĭ găk [[Hĭ-lăk-ngṳ̄]] diē-sié hô̤ lō̤ {{lang|el|καθολικισμός}}, găk [[Lá-dĭng-ngṳ̄]] diē-sié hô̤ lō̤ Catholicismus, dŭ sê ciòng sié-gái, ciòng-tā̤, hĕ̤k-ciā puō-sié gì é-sé̤ṳ. Tiĕng-ciō-gáu nguòng-ṳ̀ Gŭng-nguòng ék sié-gé gì cō̤-gĭ Gĭ-dók-gáu, hâiu-lài bók hŭng-liĕk ùi gūi-ciáh pái-biék. Găk [[Hók-ciŭ]] gâe̤ng cuòng [[Dṳ̆ng-guók]], Tiĕng-ciō-gáu cuō-iéu sê cī [[Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu]], cê̤ṳ-sê ī [[Lò̤-mā]] [[gáu-cŭng]] ùi liāng-sêu gì gáu-pái. Hiêng-dâi Tiĕng-ciō-gáu sê sĕk-lĕ̤k sié-gé [[Mìng-dièu]] sèng-hâu iù [[Iă-sŭ-huôi]] gĭng Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-nàng buô diòng gáu cuòng Dṳ̆ng-guók, [[Hók-gióng]] sê Tiĕng-ciō-gáu găk Dṳ̆ng-guók dĕk-ká̤ diòng-bó̤ gì dê-kṳ̆.
 
Dói-ùi Hók-ciŭ gâe̤ng Dṳ̆ng-guók bàng-siòng gōng gì Tiĕng-ciō-gáu, cék Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu, chiāng chăng-giéng [[Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu]].
 
{{Authority control}}
[[Category:Gĭ-dók-gáu]]