「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
|map=[[File:Banlamgu.svg|200px]]<br>Mìng-nàng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng
}}
'''Mìng-nàng-ngṳ̄''' (閩南語, Bân-lâm-gí) iâ hô̤ lā̤ '''Mìng-nàng-uâ''' (閩南話) hĕ̤k-ciā '''Â-nàng-uâ''' (下南話), sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] [[Mìng-ngṳ̄-ciĕ]] â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng. Ciā ngṳ̄-niòng iâ sê sāi-ê̤ṳng ìng-só có̤i sâ̤, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì Mìng-ngṳ̄-ciĕ gì ngṳ̄-niòng. Mìng-nàng-ngṳ̄ huák-nguòng-dê sê [[CiŏngCiòng-ciŭ]] gâe̤ng [[Ciŏng-ciŭ]], dáng-sê ĭng-ôi [[Â-muòng]] gì [[céng-dê]] [[gĭng-cá̤]] dê-ôi, Â-muòng-kiŏng ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê biĕu-cūng.
 
== Dê-lī hŭng-buó ==

Dô̤-hòng chái-dăng