「Niū-iók-chê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Chṳ̄-siĕu Tremonist (Tō̤-lâung) gì 34299 hô̤ siŭ-gāi)
無編輯摘要
{{Infobox Settlement
[[File:NYC Montage 2011.jpg|right|thumb|300px|Niū-iók-chê]]
|name = Niū-iók
 
|settlement_type = Siàng-chê
'''Niū-iók-chê''' sê [[Mī-guók]] gì chék duâi [[siàng-chê]].
|official_name =The City of New York
|image_skyline = NYC Montage 2014 4 - Jleon.jpg
|image_caption =
|image_map =
| image_flag = Flag of New York City.svg
| image_seal = Seal of New York City BW.svg
| pushpin_map = USA
| pushpin_map_caption =
| pushpin_relief = 1
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|United States}}
|subdivision_type1 = Ciŭ
|subdivision_name1 = [[Niū-iók]]
|leader_title =
|leader_name =
|area_total_km2 = 1213.37
|area_land_km2 =
|area_water_km2 =
|population_as_of = 2010
|population_total = 8175133
|population_density_km2 = auto
|timezone =
|utc_offset = -5
|timezone_DST =
|utc_offset_DST = -4
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW= |coordinates_display=
|website =
}}
'''Niū-iók-chê''' (紐約市) sê [[Mī-guók]] gì chék duâi [[siàng-chê]].
 
== Hèng-céng Dăng-ôi ==
=== Cŭng-gáu ===
 
{{Authority control}}
 
[[Category:Siàng-chê]]
[[Category:Mī-guók]]

Dô̤-hòng chái-dăng