「Tao-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Tao-cŭk''', iâ hô̤ lā̤ '''Yami-cŭk''', sê Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng diē-sié gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu hŭng-buó diŏh Dài-dĕ̤ng. C...)
 
無編輯摘要
 
'''Tao-cŭk''', iâ hô̤ lā̤ '''Yami-cŭk''', sê [[Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng]] diē-sié gì siŏh ciáh [[mìng-cŭk]], ciō-iéu hŭng-buó diŏh [[Dài-dĕ̤ng]].
 
{{Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng}}
{{Authority control}}
[[Category:Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng]]

Dô̤-hòng chái-dăng