「G」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Chṳ̄-siĕu 2A01:CB05:844D:A000:C4B1:7D17:988D:AED8 (Tō̤-lâung) gì 86685 hô̤ siŭ-gāi
(b gdyhanz)
(Chṳ̄-siĕu 2A01:CB05:844D:A000:C4B1:7D17:988D:AED8 (Tō̤-lâung) gì 86685 hô̤ siŭ-gāi)
捵<includeonly>Ṳ̄Ōŭ{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}{{FULLPAGENAME}}{{FULLPAGENAME}}}}</includeonly>[[File:Latin alphabet Gg.png|right]]
'''G''', siēu-siā siā có̤ '''g''', sê [[Lá-dĭng cê-mō̤]] gì dâ̤ 7 ciáh cê-mō̤, diŏh [[F]] gì piăng-hâiu gâe̤ng [[H]] gì sèng-dău.
 

Dô̤-hòng chái-dăng