「Ĭng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|states=[[Ó̤-ciŭ]], [[Gă-nā-dâi]], [[Ái-ī-làng]], [[Sĭng-să̤-làng]], [[Ĭng-guók]], [[Mī-guók]], [[Nàng-hĭ]], [[Hĭ-lĭ-pĭng]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]] dēng dēng 100 gūi ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆
|region=ciō-iéu diŏh [[Să̤ Ĕu]], [[Báe̤k Ĕu]], [[Báe̤k-mī-ciŭ]], [[Dâi-iòng-ciŭ]] gâe̤ng [[Să̤ Éng-dô gùng-dō̤]] buô-hông dê-kṳ̆
|speakers=3360–400 é 3514 uàng 8868 nè̤ngbáh-uâng
| date = 2006
|rank=
|script=[[Lá-dĭng cê-mō̤]]
|fam5=Anglo–Frisian
|fam6=[[Gū Ĭng-ngṳ̄]]
|nation=73 ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆; [[Ĕu-ciŭ Lièng-mèng]], [[Lièng-hăk-guók]] gâe̤ng cĭng sâ̤ gì guók-cié cŭ-cék
|agency=
|iso1=en|iso2=eng|iso3=eng|sil=ENG
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
Ĭng-ngṳ̄ sê téng gū-cā [[ĂngAnglo-gáh-lò̤Saxons Sák-sŏngnè̤ng]] (''Anglo-Saxons'') mìng-cŭk gōng gì [[gū Ĭng-ngṳ̄]] iēng-biéng siàng gì, sê [[Gé-ī-màng-ngṳ̄|Să̤ NĭkGerman ngṳ̄-ngī-mâng-ngṳ̄ciĕ]] (''Western Germanic language'') gì 1 cṳ̄ng. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng gì Ĭng-ngṳ̄ [[ngṳ̄-huák]] duâi-buô-hông dŭ gâe̤ng gì-tă [[German ngṳ̄-ì-màng|Nĭk-ngī-mângcŭk]] ngṳ̄-ngiòng cĭng chiông (pī-ṳ̀-gōng [[Hò̤-làng-ngṳ̄]] gâe̤ng [[Dáik-ngṳ̄]]).
 
11 sié-gī, [[Huák-guók]] [[Nò̤-màng-dī|Nò̤-màng-dīNorman-nè̤ng]] (''Normans'') chĭng-huâng Ĭng-guók, ciŏng [[Huák-ngṳ̄]] gâe̤ng [[Lá-dĭng-ngṳ̄]] dái gáu Ĭng-guók, sū-ī hiêng-dâi Ĭng-ngṳ̄ iâ ô cĭng sâ̤ [[Lá-dĭng ngṳ̄-cŭk]] dăng-sṳ̀.
 
Gê̤ṳng-dâi [[gĕ̤ng-ngiĕk gáik-mêng]] ī-hâiu, Ĭng-ngṳ̄ tié Ĭng-guók gì gŭng-dôi diòng gáu hāi-nguôi gì [[Sĭk-mìng ciō-ngiê|sĭk-mìng-dê]], mâing-mâing biéng siàng sié-gái dék sì-hèng gì ngṳ̄-ngiòng.

Dô̤-hòng chái-dăng