討論:Kuóh-dà̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Gāi-miàng[Gāi nguòng-mā]

Kuóh-dà̤ sê ā̤-huá Hók-ciŭ dáng-mìng gì miàng-cê, Hók-ciŭ diŏh 1950 nièng-dâi cô ī-gĭng iù ìng-dâi giók-dêng mâ̤-kīng sāi "Kuóh-dà̤" cūng-kuāng gì biēng-chĭng lì gáe̤ dáng-mìng. Iù dṳ̆ng-lĭk gâ̤e̤ng ngièng-gīng gì gá̤e̤k-dô gōng, ciā sṳ̀-dèu miàng-cê dŭ ĭng-găi gāi có̤ Hók-ciŭ Dáng-mìng bī-gáu hō̤. —LuHungnguong 2009 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B2) 03:30 (UTC)

Nguāi lī-iù gōng cêng gó̤ chĭng-chū gó̤ lāu. "Dáng-mìng", "Lièng-gă-sùng" dó̤i duâi-buô-hông Hók-ciŭ-nè̤ng iâ săng-hông, sêng-cé dŭ mò̤ siŭ-luŏh gáu sṳ̀-diēng diē-sié. Nguāi dùng-é "Kuóh-dà̤" sê biēng-chĭng, bók-guó Wikipedia sê gái-siêu káik-guăng còng-câi gì dĭ-sék gì dê-huŏng, ng-sê siâ-gău diòng-sū. --GnuDoyng 2009 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B2) 04:33 (UTC)
"Dáng-mìng", "Lièng-gă-sùng", Lièng-gă Sùng-mìng nguāi ī-gĭng có̤ redirect lāu. Gāi miàng-chĭng gì dâi-gié nguāi giéng mò̤ bék-iéu có̤, nguāi iâ mâ̤ kīng cūng-kuāng có̤. --GnuDoyng 2009 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B2) 04:45 (UTC)

Kī-dâe̤ng gáuk-nè̤ng ng-sāi sāi gāng-tā̤-cê lāu[Gāi nguòng-mā]

Gāng-tā̤-cê sê Háng-ngṳ̄ gì ùng-cê, ng-sê Hók-ciŭ-uâ gì ùng-cê. Hók-ciŭ-uâ diŏh sāi ciáng-tā̤-cê, ng-tĕ̤ng sāi ng-hō̤-káng buóh sī gì gāng-tā̤-cê.--122.90.88.28 2014 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (B4) 03:07 (UTC)