Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


蜀隻儂蹲着地兜𡅏

是蜀種儂其動作骹屈頭彎遘搭,挈兩隻骹腿來受囫圇隻儂其重量。