1911 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók lìng-sì dâi-cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
1911 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók lìng-sì dâi-cūng-tūng sōng-gṳ̄

1911 nièng 12 nguŏk 29 hô̤ → 1912 nièng

  Sun Yat Sen portrait 2.jpg Huang xing.jpg Li Yuanhong.jpg
Tì-miàng-ciā Sŏng Dṳ̆ng-săng Uòng Hĭng Là̤ Nguòng-hùng
Céng-dōng Dùng-mèng-huôi Dùng-mèng-huôi ù-dōng-puái
Sōng-gṳ̄-ìng piéu 16 1 0
Dáik-piéu-lŭk 94.11% 5.88% 0%

Dŏng-sōng cūng-tūng

Sŏng Dṳ̆ng-săng
Dùng-mèng-huôi

1911 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók lìng-sì dâi-cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 1911 nièng 12 nguŏk 29 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Sŏng Dṳ̆ng-săng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók lìng-sì dâi-cūng-tūng.