跳至內容

1954 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
1954 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
1948 nièng ←
1954 nièng 3 nguŏk 22 hô̤ → 1960 nièng

dàu-piéu-lŭk 51.7%
 
Tì-miàng-ciā Ciōng Gái-sĭk Sṳ̀ Hó-lìng
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Dṳ̆ng-guók Mìng-ciō Siâ-huôi-dōng
Sōng-gṳ̄-ìng piéu 1,507 48
Dáik-piéu-lŭk 96.91% 3.09%

cūng-tūng

Ciōng Gái-sĭk
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Ciōng Gái-sĭk
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

1954 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 1954 nièng 3 nguŏk 22 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Ciōng Gái-sĭk dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.