跳至內容

1996 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
1996 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
1990 nièng ←
1996 nièng 3 nguŏk 23 hô̤ → 2000 nièng

dàu-piéu-lŭk 76.04%
 
Tì-miàng-ciā Lī Dĕng-hŭi dŏng-sōng Pàng Mìng-mīng
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng
Hó-chiū Lièng Ciéng Siâ Diòng-dìng
Mìng-sōng dáik-piéu 5,813,699 2,274,586
Dáik-piéu-lŭk 54.0% 21.1%

 
Tì-miàng-ciā Lìng Iòng-gē̤ng Dìng Lṳ̄-ăng
Céng-dōng Mò̤ dōng-cĭk Mò̤ dōng-cĭk
Hó-chiū Káuk Báik-chŏng Uòng Chĭng-hŭng
Mìng-sōng dáik-piéu 1,603,790 1,074,044
Dáik-piéu-lŭk 14.9% 9.98%

  Lī Dĕng-hŭi liāng-siĕng
  Pàng Mìng-mīng liāng-siĕng

cūng-tūng

Lī Dĕng-hŭi
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Lī Dĕng-hŭi
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

1996 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 1996 nièng 3 nguŏk 23 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng hâiu-sōng-ìng Lī Dĕng-hŭi dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.