跳至內容

Báe̤k-gĭng Nguôi-guók-ngṳ̄ Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báe̤k-gĭng Nguôi-guók-ngṳ̄ Dâi-hŏk
北京外國語大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1941 nièng
Gāng-chĭng Báe̤k-nguôi
Hŏk-hâiu Dê-cī  Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng

Báe̤k-gĭng Nguôi-guók-ngṳ̄ Dâi-hŏk (北京外國語大學) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Báe̤k-gĭngHāi-diêng-kṳ̆[1].

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Báe̤k-gĭng Nguôi-guók-ngṳ̄ Dâi-hŏk găk 1941 nièng sìng-lĭk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. (簡體中文)北京外国语大学简介 互聯網檔案館存檔,存檔日期2022-09-28.

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]