Barack Obama

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Bă-lăk Ĕu-bă-mā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Obama

Barack Obama (Ĭng-ngṳ̄: Barack Obama, 1961 n. 8 ng. 4 h. - ), sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók dê 44 gì cūng-tūng.

Ĭ sê Mī-guók gì tàu ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng cūng-tūng.