Barack Obama

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Bă-lăk Ĕu-bă-mā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Obama

Barack Obama (1961 nièng 8 nguŏk 4 hô̤ –  ), sê Mī-guók gì dâ̤ 44 êng cūng-tūng, 2009 nièng gáu 2017 nièng câi-êng.

Ĭ sê Mī-guók gì tàu ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng cūng-tūng.

Barack Obama
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
George W. Bush
Mī-guók cūng-tūng
2009 nièng - 2017 nièng
â siŏh êng:
Donald Trump