Barack Obama

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Bă-lăk Ĕu-bă-mā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Obama

Barack Obama (Ĭng-ngṳ̄: Barack Obama, 1961 nièng 8 nguŏk 4 hô̤ –  ), sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók gì dâ̤ 44 êng cūng-tūng, diŏh 2009 nièng dŏng-sōng.

Ĭ sê Mī-guók gì tàu ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng cūng-tūng.

Barack Obama
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
George W. Bush
Mī-guók cūng-tūng
2009 nièng -
hiêng-êng